PLOTY

Realizace plotů

Návrh a zaměření plotu – naše firma Vám pomůže navrhnout a vybrat nejvhodnější materiál na váš plot.

 

Ploty stavíme ze všech používaných materiálů:

- betonové tvarovky – plotové dílce - štípané, lité, tryskané nebo vymývané tvárnice a sloupky
- lomový i polní kámen
- klasické cihly
- betonové plotové panely
- drátěné poplastované pletivo s ocelovými sloupky
- svařované drátěné panely s ocelovými sloupky
- cihelné omítané ploty
- dřevěné ploty s dřevěnými nebo ocelovými sloupky 

Tyto ploty mohou být kompletní včetně:

- osazení dřevěných nebo kovových plotových výplní
- montáže branky a brány
- montáže automatického otevíracího systému vrat
- montáže schránky nebo zvonku či videotelefonu
- provedení konečné povrchové úpravy dřevěných a kovových částí

 

Realizace betonových plotů ze štípaných tvárnic

Návrh a zaměření plotu - odvíjí se od tvaru a velikosti pozemku.

Vykopání výkopů - základová spára musí být v nezámrzné hloubce.  Hloubka výkopu  min. 80 cm. Šířka výkopu je závislá na hmotnosti a na podloží. U nízkých plotu stačí 20 cm. U vyšších  bude výkop širší.

Zabetonování základů
-  Horních 20 cm vylijeme  pouze betonovou směsí. Do takto připravovaného základu vkládáme ocelové pruty o průměru 10-20 mm tak, aby vyčnívaly cca 30 cm ze základu. Tuto výztuž slouží vážeme s horní částí plotu.

Založení první řady
- před založením první řady doporučujeme provést hydroizolaci základů lepenkou nebo penetračním nátěrem. První řadu ukládáme  rovnou na sucho

Další vrstvy
- se kladou na sucho. Po uložení tvarovek přidáme další výztuž dle skladby plotu. Používáme výztuž o průměru 10-20 mm a o délce rovné výšce plotu nebo sloupků.

Zabetonování dutých tvarovek
- betonování plotu hutníme ocelovou tyčí. Poslední tvarovku, na kterou již přijde krycí deska (hlava), dobetonujeme 5 cm pod horní okraj.  Je důležité betonovat za příhodného počasí! (při minimální teplotě +5°C).

Osazení zákrytových desek
- krycí desky osazujeme do mrazuvzdorného lepidla nebo do cementové malty.